Mogelijkheden

Ik ben  vrijgevestigd therapeut. Dat betekent dat u bij mij voor therapie terecht kunt. Daarnaast kan ik ondersteuning bieden in een persoonlijk ontwikkelingstraject, coaching met als  methodiek dans & beweging. Na een vrijblijvende intake maken we een werkovereenkomst met een heldere werkvraag die we regelmatig evalueren en/ of herijken. Een individueel consult duurt gemiddeld een uur en kost € 75, –  inclusief btw.

Voor andersoortige consulten gelden andere tarieven, op aanvraag.

Daarnaast werk ik samen met een aantal vaktherapeuten uit andere disciplines samen binnen

Collectief Vaktherapie Noord Holland