Vaktherapeut Dans

Wat is Dans- en Bewegingstherapie?

Bij lichamelijke en  psychische klachten en/of  stoornissen is de balans  tussen lichaam, cognitie en emoties vaak verstoord. Dans- en Bewegingstherapie kan hierbij een oplossing bieden. Deze therapievorm is  ervaringsgericht  waarbij met dans , beweging  en via het lichaam een gezonde balans tussen deze drie gevonden of hersteld kan worden. 

Dans- en bewegingstherapie is een bruikbaar hulpmiddel bij veel klachten, voor zowel gezonde mensen als cliënten van de geestelijke gezondheidszorg. Ook bij fysieke klachten kan dans- en bewegingstherapie helpen. Vaak blijkt dat, als deze fysieke klachten serieus en/of chronisch zijn, ook een mentale of emotioneel component een rol speelt. Dans- en bewegingstherapie werkt op beiden in.

Ik ben geregistreerd dans- en bewegingstherapeut en aangesloten bij het Register Vaktherapie onder nummer 105372. Ik ben aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Danstherapie (https://www.nvdat.vaktherapie.nl) en Federatie Vaktherapeutische Beroepen (https://www.fvb.vaktherapie.nl).

In deze hoedanigheid werk als ik vrijgevestigd dans en -bewegingstherapeut ambulant en in mijn werkruimte in Amsterdam Noord.Daarnaast werk ik 20 uur per week in vaste dienst in de verpleeghuiszorg  bij Florence Den Haag met jonge en oude mensen met dementie. Mijn AGB-code’s zijn 90059059 (zorgverlener) en 90064657 (Dansjobs). Daarnaast ben ik ook lid van Collectief Vaktherapie Noord Holland, AGB- code 90064657 (https://www.collectiefvaktherapienoordholland.nl)